Pogledaj sadržak

Marketing planiranje

Uspešno marketing planiranje u uslovima savremenog tržišta podrazumijeva postojanje jasno definisane vizije i misije firme, politike, strateških ciljeva i taktika. U cilju podsticanja željenih rezultata, marketing kampanja mora biti originalna/jedinstvena, pa njenom sprovođenju treba pristupiti planski.

Pod tim podrazumijevamo: 
* Definisanje ciljeva koji se žele postići
* Istraživanje i definisanje ciljnog tržišta (profila onih koji se žele privući kampanjom)
* Definisanje strategije marketinškog nastupanja (određivanje glavnih akcija za postizanje cilja)
* Izradu kreativnog rješenja
* Medijsko planiranje vremena, načina i inteziteta oglašavanja
* Izradu  mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih planova
* Kalkulaciju – cijena realizacije marketing kampanje

Gondor Produkcija - Marketing Planiranje

Potreban Vam je marketing plan?

sr_RSMNE